Formulář pro odstoupení od smlouvy

 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)Oznámení o odstoupení od smlouvy


Sídlo firmy:EkoMedica Czech s.r.o.

Sokolská třída 1615/50

702 00 Ostrava

herbarna@herbarna.cz


Adresát:

Zdravá výživa

Hrnčířská 265/16

748 01   Hlučín

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*)od smlouvy o nákupu tohoto zboží:


 


Datum objednání(*)/datum obdržení(*) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


 Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 


Datum


 


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.